SZKODY ŁOWIECKIE WZÓR WNIOSKU

WZÓR WNIOSKU O ZGŁOSZENIU SZKODY ŁOWIECKIEJ (link otworzy duże zdjęcie)

SZKODY ŁOWIECKIE

Przypominamy, że wnioski o szacowanie szkód łowieckich w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w formie papierowej lub elektronicznie. Każdy wniosek powinien zawierać:

 

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza  gruntów rolnych.

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

Informujemy, że szkody zgłaszane niezgodnie z wymaganiami prawnymi nie będą rozpatrywane, a informacja o zgłoszeniu szkód będzie uważana za niebyłą. 

Opublikowano: 18 maja 2020 14:51

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 560

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.