Uchwała w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac -konsultacje

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z koniecznością przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą Rady Gminy Kornowac zachęcamy do zapoznania się z ostatecznym projektem dokumentu.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać z wykorzystaniem wzoru ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: kontrola@kornowac.pl
  • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Kornowacu (liczy się data wpływu do kancelarii)
  • osobiście – Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji – w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 17.05.2017 r. 22.05.2017 r.


Opublikowano: 17 maja 2017 14:52

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie - konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia LPR [331.76 KB]

Załącznik nr 1 do zarządzenia - projekt uchwały [12.81 KB]

Załącznik nr 1 do uchwały - LPR [1.58 MB]

Wzór ankiety [13.62 KB]

Wyświetleń: 644

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.