Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji - konsultacje

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

 W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz wniesieniem ewwentualnych uwag. Projekty ujęte w dokumencie stanowią propozycje działań zgłoszonych na spotkaniach konsultacyjnych.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać z wykorzystaniem wzoru ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia za pośrednictwem:

a)      poczty elektronicznej na adres: kontrola@kornowac.pl

b)      pisemnie na adres Urzędu Gminy w Kornowacu (liczy się data wpływu do kancelarii)

c)      osobiście – Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji – w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Konsultacje przeprowadza się w dniach od 12.04.2017 r. 26.04.2017 r.

Opublikowano: 12 kwietnia 2017 15:22

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie Wójta - przeprowadzenie konsultacji projektu LPR [311.59 KB]

Załącznik nr 1 - Lokalny Program Rewitalizacji - PROJEKT [1.55 MB]

Załącznik nr 2 - ankieta [13.67 KB]

Wyświetleń: 595

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.