Lokalny Program Rewitalizacji - propozycje projektów

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kornowac” zachęcamy do składania propozycji projektów, które mogły będą zostać ujęte w dokumencie. W ramach opracowania planuje się stworzenie bazy projektów rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Umieszczenie zadania w tym dokumencie jest jednym z elementów niezbędnych do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją. Poniższa prezentacja zaweira opis założeń procesu rewitalizacji, wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych w obrębie gminy Kornowac oraz przykładową kartę projektu.

Propozycje projektów można składać na zamieszczonym poniżej wzorze karty zadania:

  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontrola@kornowac.pl
  3. za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres Urzędu Gminy Kornowac.

 Termin składania propozycji projektów upływa w dniu 02.03.2017 r.

Opublikowano: 21 lutego 2017 14:54

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Karta zadania - Wzór [14.65 KB]

Prezentacja - rewitalizacja na terenie gminy Kornowac [7.1 MB]

Wyświetleń: 679

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.