Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

 

Gmina Kornowac opracowuje dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac”. Do chwili obecnej na bazie przeprowadzonej diagnozy społecznej, infrastrukturalnej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej wyznaczone zostały obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji, które zaprezentowane zostały w załączonym dokumencie.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami dotychczasowych prac oraz do wnoszenia ewentualnych uwag na formularzu ankiety stanowiącym załącznik do zarządzenia dot. przeprowadzenia konsultacji.

 

Opublikowano: 10 lutego 2017 12:50

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie - konsultacje propozycji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizowanych [1.72 MB]

Prezentacja - wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizowanych [7.02 MB]

Wyświetleń: 452

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.