Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 10:16

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [155.5 KB]

I. IDW [797.15 KB]

Ia. Wzory formularzy zal.(1-2,4-8) do IDW [384.01 KB]

Ib. Wzor JEDZ - zal. 3 do IDW [47.91 KB]

Ic. Zalacznik 9 do IDW_umowa z Inżynierem Kontraktu [532.21 KB]

Id. Zalacznik 10 do IDW - Umowa o dofinansowanie z POIIS [2.18 MB]

II. Warunki szczególne kontraktu [1.32 MB]

III i III.1. OPZ [147.39 KB]

III.2. Specyfikacje techniczne [1.19 MB]

_III.3. Przedmiar robót_scalony-Etap II [300.96 KB]

III.4. Dokumentacja techniczna - przepompownia sieciowa P1 [4.77 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - przepompownie przydomowe [7.68 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - sieć kanalizacyjna - cz. 1 [9.17 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - sieć kanalizacyjna - cz. 2 [6.71 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - sieć kanalizacyjna - cz. 3 [9.87 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - sieć kanalizacyjna - cz. 4 [1.53 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - dokumentacja geologiczna cz. I [8.78 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - dokumentacja geologiczna cz. II [4.07 MB]

III.4. Dokumentacja techniczna - dokumentacja geologiczna cz. III [9.9 MB]

III.4. Dokumentacja techn. -Informacja dot. BiOZ [140.72 KB]

III.4. Dokumentacja techniczna - Inwentaryzacja zieleni wysokiej [295.49 KB]

III.3a. Wzor formularza - Tabela Przedmiaru Robot_etap II [72.5 KB]

Odpowiedzi na pytania (1) [956.62 KB]

Odpowiedzi na pytania (2) [1.13 MB]

Informacja z otwarcia ofert [428.77 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [429.48 KB]

Wyświetleń: 523

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.