Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

Opublikowano: 17 lipca 2017 10:21

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [135.85 KB]

I. IDW [895.82 KB]

Ia. Wzory formularzy - zal.(1-2,4-7) do IDW [379.82 KB]

Ib. Wzor JEDZ - zal. 3 do IDW [62.69 KB]

Ic. Umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu - zal. 8 do IDW [532.21 KB]

Id. Umowa o dofinansowanie Projektu - zal. 9 do IDW [2.18 MB]

II. Warunki Szczegolne Kontraktu [1.15 MB]

III i III.1. OPZ [385.78 KB]

III.2. Specyfikacje Techniczne [1.97 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewódzkiej nr 935 część 1 [5.94 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewódzkiej nr 935 część 2 [6.64 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Kanalizacja sanitarna w pasach dróg powiatowych i gminnych [6.52 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Pompownia sieciowa P2 [3.35 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Zasilanie elektryczne przepompowni przydomowych [2.48 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Sieć kanalizacyjna część 1 [6.01 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Sieć kanalizacyjna część 2 [4.75 MB]

IV. Dokumentacja Projektowa - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [140.72 KB]

Uzupełnienie SIWZ [12.33 KB]

III.3 Przedmiar robót [753.42 KB]

III.3a Wzór formularza - Tabela Przedmiaru Robót [66 KB]

Sprostowanie nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu [75.05 KB]

Odpowiedzi na zadane pytania - cz. 1 [27.79 KB]

Ekspertyza geologiczna - cz. 1 [8.78 MB]

Ekspertyza geologiczna - cz. 2 [4.07 MB]

Ekspertyza geologiczna - cz. 3 [9.9 MB]

Odpowiedzi na zadane pytania - cz. 2 [1.19 MB]

Odpowiedzi na zadane pytania - cz. 3 [251.12 KB]

Sprostowanie nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu [73.03 KB]

ZMIANA do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert [127.28 KB]

III.3a Wzór Formularza - Tabela Przedmiaru Robót (ZMIANA 21.08.2017 r.) [66 KB]

Informacja z otwarcia ofert RI.271.6.2017 [641.92 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [552.96 KB]

Wyświetleń: 860

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.