Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Logo WIOŚ (link otworzy duże zdjęcie)

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

08.11.2018 r.

(czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 256% (przekroczona wartość 150 µg/m3), Zabrzu o 190%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 142%, Lublińcu o 134%, Wodzisławiu Śląskim o 112%, Gliwicach o 82%, Dąbrowie Górniczej o 80%, Częstochowie o 68%, Żywcu o 62%, Katowicach o 60%, Tychach o 56%, Sosnowcu o 44%, Bielsku-Białej o 28%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

09.11.2018 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

09.11.2018 r.

(piątek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze północnym, w Częstochowie i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

10.11.2018 r.

(sobota)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie zła, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie dostateczna, na obszarze północnym,  jakość powietrza będzie umiarkowana.

11-12.11.2018 r.

(niedziela, poniedziałek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie dostateczna, na pozostałym obszarze województwa śląskiego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

                                                                                                                       Agata Bucko-Serafin

                                                                                                    Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Opublikowano: 09 listopada 2018 14:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 287

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.