Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Logo WIOŚ (link otworzy duże zdjęcie)

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH10.10.2018 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 60%, Wodzisławiu Śląskim o 32%, Gliwicach o  30%, Rybniku o 26%, Zabrzu o 22%, Dąbrowie Górniczej o 6%, Tychach o 4%, Częstochowie o  2%, Katowicach o 2%, Lublińcu o 2%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

11.2018 r.

(czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

11.10.2018 r.

(czwartek)

jakość powietrza na obszarze rybnicko-pszczyńskim, ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10, będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu;

na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dobra, warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

12.10.2018 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze centralnym oraz rybnicko-pszczyńskim, ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10, będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dobra, warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

                                                                                                         Agata Bucko-Serafin

                                                                                           Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Opublikowano: 11 października 2018 14:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 86

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.