OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025

Logo (link otworzy duże zdjęcie)


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025

Na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) Wójt Gminy Kornowac podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025 oraz składaniu uwag i wniosków, w dniach od 01-10-2018r. do 22-10-2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac w godz. od 8:00 do 15:00.

Szczegóły w załączniku


 
                                                                                                        Wójt Gminy Kornowac

                                                                                                          /-/ Grzegorz Niestrój

Opublikowano: 01 października 2018 11:34

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac [385.1 KB]

Program Ochrony Środowiska [1.67 MB]

Strona tytułowa [379.95 KB]

Wyświetleń: 263

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.