Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Logo WIOŚ (link otworzy duże zdjęcie)

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

22.03.2018 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 120%, Zabrzu o 120%, Wodzisławiu Śląskim o 108%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 78%, Żywcu o 58%, Rybniku o 38%, Sosnowcu o 38%, Bielsku-Białej o 28%, Częstochowie o 22%, Gliwicach o 22%, Katowicach o 8%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.03.2018 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

23.03.2018 r. (piątek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

24-25.03.2018 r. (sobota, niedziela)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie umiarkowana, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

W dniach 23-24.03.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego w Częstochowie, na obszarze północnym, rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich mogą przekraczać poziom 150 μg/m3.

W dniu 25.03.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego lokalnie mogą przekraczać poziom 150 μg/m3.

 

                                                                                                        dr Jerzy Kopyczok

                                                                               Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Opublikowano: 23 marca 2018 12:08

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 279

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.