Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

08.02.2018 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 184%, Bielsku-Białej o 146%, Cieszynie o 130%, Wodzisławiu Śląskim o 130%, Ustroniu o  124%, Tychach o 102%, Katowicach o 92%, Rybniku o 90%, Zabrzu o 88%, Dąbrowie Górniczej o 78%, Gliwicach o  76%, Sosnowcu o 76%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o  68%, Częstochowie o  64%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o  58%

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

09.02.2018 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

09.02.2018 r. (piątek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na obszarze północnym – umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

10.02.2018 r. (sobota)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, na obszarze centralnym oraz w Częstochowie i  dolinach beskidzkich – zła, na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna.

11.02.2018 r. (niedziela)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze  centralnym, rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła; na obszarze północnym umiarkowana, na pozostałym obszarze będzie dostateczna.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

W dniach od 9 do 11 lutego 2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego w dolinach beskidzkich oraz w obszarze rybnicko-pszczyńskim mogą przekraczać poziom 200 μg/m3

 

                                                                                                  dr Jerzy Kopyczok

                                                                     Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

 

Opublikowano: 09 lutego 2018 12:12

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 228

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.