Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

07.01.2018 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Bielsku-Białej o 54%, Żywcu o 50%, Wodzisławiu Śląskim o 48%, Rybniku o 38%, Gliwicach o  22%, Cieszynie o 10%, Ustroniu o  10%, Zabrzu o 8%, Dąbrowie Górniczej o 4%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

08.01.2018 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

08.01.2018 r. (poniedziałek)

jakość powietrza ze względu na pył zawieszony na obszarze rybnicko-pszczyńskim będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu;; na pozostałym obszarze województwa śląskiego  jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

09.01.2018 r. (wtorek)

jakość powietrza w Częstochowie i na obszarze północnym będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

W godzinach wieczornych i nocnych z 08/09.01.2018 r., jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich w godzinach wieczornych i nocnych mogą lokalnie przekraczać poziom 150 μg/m3

 

                                                                                                                       dr Jerzy Kopyczok

                                                                                           Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Opublikowano: 08 stycznia 2018 14:08

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 276

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.