Informacja o Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychMOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYNNE BĘDĄ W GODZINACH 8:00-20:00

UWAGA! ZAKAZ POZOSTAWIANIA ODPADÓW W INNYCH GODZINACH NIŻ PODANE POWYŻEJ

Osoby, które nie dostosują się do powyższych godzin zostaną ukarane.

TEREN BĘDZIE MONITOROWANY

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

MIEJSCE

KOBYLA

05.10.2017 R. (CZWARTEK)

UL. BUDZIŃSKA

(TZW. PASTWISKO)

ŁAŃCE

06.10.2017 R.

(PIĄTEK)

UL. STRAŻACKA

(OBOK ŚWIETLICY)

KORNOWAC

09.10.2017 R.

(PONIEDZIAŁEK)

UL. REKREACYJNA (OBOK BYŁEGO KÓŁKA ROLNICZEGO)

RZUCHÓW

10.10.2017 R.

(WTOREK)

UL. SPORTOWA

(OBOK BOISKA)

POGRZEBIEŃ

11.10.2017 R.

(ŚRODA)

UL. BRZEZKA

(TZW. RAJWAJZYNA)

 

W MOBILNYCH PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ NASTĘPUJĄCE ODPADY:

  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY;
  • ZUŻYTE OPONY;
  • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE DO 300 KG ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ (GRUZ, BETON, PŁYTKI CERAMICZNE, DREWNO, PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE);
  • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY, ŚWIETLÓWKI;
  • CHEMIKALIA, TJ. FARBY, TUSZE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI, OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, OPAKOWANIA PO NAWOZACH, ITP.;
  • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, W TYM RÓWNIEŻ WÓZKI, ARMATURA SANITARNA, STOLARKA BUDOWLANA TJ. OKNA, DRZWI, PANELE ITP.
  • PRZETERMINOWANE LEKARSTWA I TERMOMETRY RTĘCIOWE
  • ODPADY ZIELONE

 

Opublikowano: 29 września 2017 13:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 363

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.