Informacja dotycząca przyjmowania zeznań podatkowych za rok 2017

Logo KAS (link otworzy duże zdjęcie)

 

Informuje się mieszkańców Gminy Kornowac, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 14.00 w budynku Urzędu Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, pracownicy Urzędu Skarbowego z Raciborza będą:

 1. Wydawać druki PIT;

 2. Przyjmować zeznania roczne;

 3. Udzielać informacji związanych z rozliczeniem rocznym za 2017 r.

 

Akcja PIT za 2017r.


Termin składania zeznań podatkowych za 2017r. oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30 kwietnia 2018r.

Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

- w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00 ,

- w pozostałe dni tygodnia (wtorek- piątek) w godz. 7.00 – 15.00.

Godziny otwarcia punktu kasowego, znajdującego się w budynku US w Raciborzu:

 - w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,

- w pozostałe dni tygodnia (wtorek- piątek) w godz. 7.30 – 14.00.

 

Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych:

Krajowa Informacja Skarbowa:

tel. 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnego)

tel. 22 330 0330 (dla połączeń z tel. komórkowego)

Urząd Skarbowy w Raciborzu:

32 415-42-11(12), 32 415-59-91(92) wew. 303, 403

 

Formularze obowiązujące przy rozliczeniu za 2017r. :

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

załączniki do zeznań:

PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/TP

Zeznania podatkowe można złożyć:

-        elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl,

-        korzystając z usługi PFR - wstępnie wypełnione zeznanie lub poprzez złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (usługi dostępne na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,

-        osobiście w budynku Urzędu Skarbowego  (pok. nr 9, I piętro),

-          listem poleconym, za opłatą pocztową, na adres tut. Urzędu: ul. Drzymały 32,
47-400 Racibórz.


Formularze zeznań i załączników dostępne są:

- w siedzibie US w pok. nr 3 (parter),

-  na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl

 

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu      tj. NBP o/o Katowice: 72101012123060982223000000, bądź osobiście w punkcie kasowym, znajdującym się w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. ROZLICZENIA ZA 2017r.

 

 • ·      Nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego.
 • W przypadku zeznań nierzetelnych, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawierających błędy i oczywiste pomyłki, 3 miesięczny termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia usunięcia nieprawidłowości – skorygowania zeznania podatkowego.
 • Zeznania składane w formie tradycyjnej (papierowej) nie podpisane – nie wywołują skutków prawnych.
 • W przypadku zeznań  z wykazaną ulgą prorodzinną na przynajmniej 3 dzieci nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnego zeznania podatkowego, pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.
 • Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html oraz na stronie www.finanse.mf.gov.pl
 • Warunkiem przekazania 1% podatku jest:

- terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

- zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania.

PIT-WZ – Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez urząd skarbowy

 • Termin złożenia: 01.01.2018 – 16.04.2018
 • Sposób złożenia: wyłącznie elektronicznie

poprzez Portal Podatkowy www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną

 • W PIT-WZ możemy wnioskować o:

- rozliczenie indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

- o zastosowanie ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej,

- o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art.22 ust.2 lub ust.11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP.

We wniosku obowiązkowo wskazujemy adres poczty elektronicznej, na który w ciągu 5 dni roboczych (nie wcześniej niż 15 marca) przesyłana jest informacja z linkiem do udostępnionego na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego PIT-37 celem jego akceptacji lub odrzucenia.

W przypadku braku decyzji o akceptacji lub odrzuceniu zeznania, z upływem terminu do złożenia zeznania (30 kwietnia 2018r.), nastąpi jego automatyczna akceptacja, co oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

 

PIT-OP – Oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na rzecz OPP

 • Termin złożenia: 01.01.2018 – 30.04.2018
 • Sposób złożenia: elektronicznie lub papierowo

poprzez Portal Podatkowy www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną

 • Nie trzeba wypełniać zeznania podatkowego.

W oświadczeniu PIT-OP wpisujemy tylko nr KRS wybranej OPP, której chcemy przekazać 1 % podatku. Resztę zrobi za nas urząd skarbowy.

 

PFR – Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego

Od 15 marca 2018 r. udostępnione zostanie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe:

 • ·       PIT-37 za rok 2017, które sporządzane będzie na podstawie informacji
  od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych:
  PIT-40A/11A oraz
 • PIT-38 za rok 2017 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczyć do minimum obowiązek związany z rozliczeniem rocznym oraz możliwość popełnienia błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie.

Jeśli podatnik korzysta z usługi PFR :

 •  powinien sprawdzić poprawność danych w udostępnionym zeznaniu
 •  może uzupełnić zeznanie o ulgi (na dzieci, rehabilitacyjną) lub przekazać 1% podatku na rzecz wybranej  OPP
 • podpisać i wysłać zeznanie

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Opublikowano: 03 kwietnia 2018 13:54

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 923

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.