PROGRAM „RODZINA 500 +”

logo RODZINA 500+ (link otworzy duże zdjęcie)

 

Od 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia  w  wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny.  W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego 800 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny lub 1200 zł dla rodziny, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko, jest rok 2014.

Wnioski o wypłatę świadczenia składać będzie można w okresie od 1 kwietnia b.r . Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca b.r  wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Prawo do świadczenia ustalane będzie na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Wnioski złożone w w/w okresie wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.

W związku z dużą liczbą uprawnionych do w/w świadczenia oraz w celu rozładowania ewentualnych kolejek przy składaniu wniosków w pierwszych dniach ich składania ustala się następujący harmonogram dyżurów pracowników ośrodka pomocy społecznej w poszczególnych sołectwach:

  • 1 kwietnia (piątek) godz. 8.00 - 18.00 Kornowac - świetlica przy ul. Starowiejskiej 66,

  • 2 kwietnia (sobota) godz. 8.00 - 13.00 Rzuchów – Dom Kultury

                                            godz. 8.00 – 13.00 Kobyla – Dom Kultury,

  • 4 kwietnia (poniedziałek) godz. 8.00 - 18.00 Pogrzebień - Dom Kultury,

  • 5 kwietnia (wtorek) godz. 8.00 - 18.00 Łańce - Dom Kultury,

  • 6 kwietnia (środa) godz. 8.00 - 18.00 Rzuchów - Dom Kultury,

  • 7 kwietnia (czwartek) godz. 8.00 - 18.00 Kornowac - świetlica przy ul. Starowiejskiej 66,

  • 8 kwietnia (piątek) godz. 8.00 - 18.00 Kobyla - Dom Kultury,

  • 9 kwietnia (sobota) godz. 8.00 - 13.00 Pogrzebień – Dom Kultury (świetlica I piętro),

  • 11 kwietnia (poniedziałek) godz. 8.00 - 18.00 Łańce - Dom Kultury.

Ponadto wnioski o wypłatę świadczenia składać będzie można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu w godzinach urzędowania:  poniedziałek 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.15 - 15.15 Od dnia 12 kwietnia wnioski przyjmowane będą tylko w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu w godzinach urzędowania.


Katarzyna Buczek

Opublikowano: 31 marca 2016 12:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2613

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.