XX sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

XX sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 12 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali Domu Kultury w Łańcach.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2020 – 2028,
  • zmiany budżetu na rok 2020,
  • podatku od środków transportowych na 2021 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,
  • zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu,
  • uchylenia uchwały Nr III.20.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej,
  • uchwalenia Programu Wspierania Rodziny. 

7. Wolne głosy, wnioski radnych.

8. Zakończenie XX sesji Rady Gminy Kornowac.

            

Opublikowano: 04 listopada 2020 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 257

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.