XIX sesja Rady Gminy Kornowac

Baner informacyjny (link otworzy duże zdjęcie)

 

XIX sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 16.00 
w Urzędzie Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kornowac.
 4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2020 – 2028,
  2. zmiany budżetu na rok 2020,
  3. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
  4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac w 2020 roku,
  5. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kornowac,
  6. wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  7. zmiany Uchwały nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac,
  8. zmiany Uchwały nr XIV.102.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych,
  9. zmiany uchwały Nr XX.151.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz.
  10. Wolne głosy, wnioski radnych.
  11. Zakończenie XIX sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 23 września 2020 11:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 136

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.