Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej – etap III

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

             W dniu wczorajszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Ryszard Bortel – podpisali umowę na roboty budowlane pn.: Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.

Wartość umowy wynosi 7.683.018,67 PLN (brutto).

Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą). Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

— uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową,

— podejścia kanalizacyjne do posesji,

 — przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe.

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Opublikowano: 23 września 2020 10:09

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 271

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.