GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA NA RETENCJĘ DESZCZÓWKI

 (link otworzy duże zdjęcie)


Dofinansowanie do retencji wody opadowej

Aby pomóc przeciwdziałać zjawisku suszy, każda osoba, która posiada przydomowy ogródek może przyczynić się do zwiększenia retencji tzw. deszczówki, a następnie wykorzystać ją do podlewania roślin w okresie bezdeszczowym.

Można to zrobić za pomocą prostych zbiorników na wody opadowe, wykonanych samodzielnie lub bardziej zaawansowanych instalacji (np. zbiorników podziemnych, pozwalających na retencjonowanie wody spływającej z dachu i innych utwardzonych powierzchni czy instalacji rozsączających). Instalacja zbiorników na wody opadowe na prywatnych posesjach coraz częściej jest dofinansowana ze środków publicznych, poprzez różnego rodzaju programy dotacyjne. Takie programy oferują niektóre samorządy lokalne, także w województwie śląskim (patrz: Baza dobrych praktyk).

"Woda to skarb, o który musimy zadbać" - pod takim hasłem został inaugurowany rządowy program "Moja woda". Ma on na celu zwiększenie tzw. małej retencji. Został opracowany w celu łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania temu zjawisku.

Wsparcie w ramach programu dedykowane jest osobom fizycznym - właścicielom domów jednorodzinnych. W ramach programu, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie można otrzymać dotację do 5 tys. zł (ale nie więcej niż 80% kosztów), na zakup i montaż instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Nabór wniosków w ramach programu został ogłoszony w dn. 1 lipca 2020 roku.

Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Budżet programu to 100 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie ok. 20 tys. instalacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. WFOŚiGW w Katowicach:

www.wfosigw.katowice.pl 

www.gov.pl


grafika_moja_woda_dla_kogo.png

Opublikowano: 28 lipca 2020 08:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 271

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.