Kolejne komputery przekazane do szkół

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój przekazał do placówek oświatowych Gminy Kornowac kolejne 13 komputerów (laptopów). Sprzęt zostanie rozdysponowany wśród najbardziej potrzebujących uczniów z naszej gminy w nowym roku szkolnym.

Laptopy o łącznej wartości 44 999,86 zł. zostały zakupione z środków, które otrzymała Gmina Kornowac w związku ze złożonym wnioskiem grantowym na Projekt "Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Zdalna Szkoła+", współfinansowany z Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


zdalna_szkola_+.jpg

Opublikowano: 01 lipca 2020 15:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 157

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.