DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA - ZAPRASZAMY DO ZAWIERANIA UMÓW

WYMIANA PIECA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE KORNOWAC NA LATA 2018-2020

 

 

MIESZKAŃCY ZAKWALIFIKOWANI NA 2020 ROK (PODPISANIE UMOWY)

ORAZ MIESZKAŃCY Z LISTY REZERWOWEJ

PROSZENI SĄ O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY

 

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ – WYMAGANIA DLA PIECA WĘGLOWEGO TO KLASA 5 I EKOPROJEKT (ECODESIGN)

 

Z POWAŻANIEM

URZĄD GMINY KORNOWAC

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE KORNOWAC NA LATA 2018-2020 EDYCJA 2020 KROK PO KROKU

PIEC WĘGLOWY: klasa 5 i ekoprojekt!

 1. 1.    WYSOKOŚĆ DOTACJI: maksymalnie 6.000,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych), dotacja  w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów, będzie wypłacana na konto bankowe po złożeniu wniosku o wypłatę i przedstawieniu pozostałych dokumentów.
 2. 2.    KOSZTY KWALIFIKOWANE (tylko za te wydatki pieniądze zostaną zwrócone):
  1. Demontaż starego pieca;
  2. Montaż i zakup nowego pieca;
  3. Montaż i zakup armatury: czopuch, pompa do prawidłowego funkcjonowania c.o., zawór trój-/czwór-drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego pieca.
 3. 3.    DANE DO FAKTURY:
  1. Dofinansowujemy usługę (w przypadku faktur VAT – tylko faktura ze stawką podatku 8%) – przykładowy opis usługi na fakturze: usługa wymiany pieca, usługa modernizacji kotłowni
  2. Faktury za sam piec nie będą podlegały dotacji!
  3. Daty na fakturze – data zakupu, data sprzedaży  – daty po podpisaniu umowy.
 4. 4.    DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Pierwsza opinia kominiarska – dotyczy możliwości zainstalowania nowego pieca.
  2. Dokument poświadczający likwidację starego pieca  (karta przekazania odpadów lub protokół z rozbiórki pieca kaflowego)
  3. W przypadku wymiany na piec gazowy: komplet dokumentacji wymaganej prawem budowalnym (pozwolenie na zgłoszenie robót budowalnych, zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji, przekazanie do użytkowania)
  4. Protokół końcowy z robót wraz z dokumentami uruchomienia nowego pieca
  5. Protokół odbioru pieca od kominiarza (Druga Opinia Kominiarska)
  6. Certyfikat nowego pieca i zdjęcia (widoczna tabliczka znamionowa)
 5. 5.    DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU – termin składania Wniosków o wypłatę dotacji i kompletu dokumentów (prosimy o oryginały, które zostaną zwrócone po ich „opisaniu”).
 6. 6.    Z nowego pieca należy korzystać co najmniej przez 5 lat. W tym czasie mogą być przeprowadzane kontrole w tym zakresie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

Opublikowano: 01 lipca 2020 07:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 214

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.