Za nami najważniejsza w roku sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Podczas XVIII sesji Rady Gminy Kornowac w dniu 26 czerwca, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Ważnym punktem była debata nad Raportem o stanie Gminy Kornowac za 2019 rok oraz jednogłośnie udzielone Wójtowi Gminy Kornowac wotum zaufania. 
Grzegorz Niestrój podziękował swoim współpracownikom oraz wszystkim, którzy działają na rzecz Gminy Kornowac.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 15:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 193

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.