"Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W roku 2019 i 2020 Wójt Gminy Grzegorz Niestrój kilkakrotnie odbył spotkania dotyczące dofinansowania w konkursie z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii z senator Ewą Gawędą oraz wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą. 

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. W dniu 5 lutego 2020 roku ogpublikowno projekty wybrane do dofinansowania wśród nich znalazł się projekt Gminy Kornowac „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin (Gminy  Kornowac, Gorzyce, Lubomia i Miasto Piekary Sląskie) biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje.

Na terenie Gminy Kornowac w ramach projektu powstanie:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy: 3 kWp, liczba instalacji: 237 szt.
  • pompy ciepła do cwu pompy ciepła, liczba instalacji: 15 szt.
  • Kolektory słoneczne 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik 250 l (budynki mieszkalne), liczba instalacji: 100 szt.
  • 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik 250 l (budynki niemieszkalne), liczba instalacji: 23 szt

Razem instalacji kolektorów słonecznych: 123 szt. Łączna liczba instalacji dla Gminy Kornowac: 375 instalacje.


Uprzedzamy, iż w najbiższych dniach pracownik Urzędu skontaktuje się telefonicznie z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie w celu potwierdzenia gotowości do uczestnictwa w projekcie.

loga_ue.png

Opublikowano: 10 lutego 2020 15:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 949

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.