Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

 

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdamy kwotę do 600 000 zł.

 

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych 4. Wzmocnienie potencjału III Sektora. 

 

Uzyskane środki wpłyną pozytywnie na możliwość obywateli w realizowaniu oddolnych inicjatyw.

 

Więcej na stronie interntowej https://www.fioslaskie.com/oprojekcie

 

Opublikowano: 05 lutego 2020 14:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 113

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.