Spotkanie Wójta z Marszałkiem Województwa Śląskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W Urzędzie Marszałkowskim Wójt – Grzegorz Niestrój uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego – Wojciechem Kałużą i senator elekt – Ewą Gawędą. Spotkanie dotyczyło wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.”

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje. W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza - podniesienie poziomu produkcji energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej i ograniczenie niskiej emisji.

Opublikowano: 09 listopada 2019 14:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 392

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.