Rządowy program Rodzina 500+

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W dniu dzisiejszym gminę Kornowac odwiedzili pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach akcji promującej rządowy program Rodzina 500+. Akcja ma na celu rozpowszechnienie informacji na temat nowych zasad przyznawania uprawnień do  świadczenia wychowawczego w tym na pierwsze dziecko. Pracownicy udzielają wszelkich wyjaśnień osobom zainteresowanym, rozdają ulotki oraz plakaty informacyjne.

Od 01.07.2019 r. zmianie uległa ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która przewiduje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Oznacza to, że nie obowiązuje już kryterium dochodowe w przypadku ubiegania się o w/w świadczenie.  Od dn. 1 lipca b.r  wnioski składać można w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra, portalu udostępnionego przez ZUS lub za pomocą banków krajowych. Wnioski o wypłatę w/w świadczeń w formie papierowej składać można od dn. 1 sierpnia b.r w siedzibie ośrodka pomocy społeczne w Kornowacu. Prawo do w/w świadczenia ustalane będzie począwszy od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Kolejne wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych składane będą począwszy od dn. 1 lutego 2021 w formie elektronicznej oraz od dn. 1 kwietnia 2021 w formie papierowej

Od 01.07.2019 można również  składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start”

Okres zasiłkowy w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się od dn. 01 listopada 2019 do dnia 31 października 2020

Okres zasiłkowy w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od dn. 01 października 2019 do 30 września 2020

Wnioski o ustalenie uprawnień z programu „Dobry start” składane są od 1 sierpnia b.r  do 30 listopada b.r  w formie papierowej, zaś  w formie elektronicznej od 1 lipca do 30 listopada b.r

Opublikowano: 02 lipca 2019 13:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 488

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.