VI sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

VI sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.


 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr IV.35.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2019,

  • zmiany budżetu na rok 2019,

  • sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu.

7. Wolne głosy, wnioski radnych.

8. Zakończenie VI sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 17 kwietnia 2019 10:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 407

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.