Kolejny projekt edukacyjny z unijnym dofinansowaniem

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

Na liście projektów wybranych do dofinasowania w ramach poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 znalazł się projekt pt. „Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu”. Projekt na wartość 198,5 tys. zł, z czego ponad 178 tys. zostanie sfinansowanych z UE. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkole.

W ramach projektu planuje się wsparcie uczniów ZSP Pogrzebień poprzez organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Projekt pozwoli na udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki projektowi w szkole wdrożony zostanie system „chmurowy” pozwalający na organizacje edukacji opartej na nowoczesnych metodach i formach. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020.Opublikowano: 01 kwietnia 2019 13:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 484

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.