Konferencja organizacji społecznych z terenu Gminy Kornowac

Uczestnicy konferencji (link otworzy duże zdjęcie)


21 marca w Anielskim Młynie w Pogrzebieniu odbyła się Konferencja organizacji społecznych Gminy Kornowac, inicjatorem której był Wójt Grzegorz Niestrój. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele naszych OSP, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, stowarzyszeń mieszkańców oraz sołtysi. W trakcie konferencji Wójt podsumował poprzedni rok w zakresie działalności gminy, w tym inwestycji i wydarzeń o charakterze społecznym oraz nakreślił plany gminy na rok bieżący. Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji, którzy omówili swoją działalność w ubiegłym roku a także przedstawili zamierzenia na ten rok.
W wszystkich wystąpieniach przewijał się wątek związany z brakiem zainteresowania młodych ludzi działalnością organizacji społecznyc działających w ich środowisku. Podkreślono konieczność angażowania ich do różnych inicjatyw, w których będą mogli się realizować, budować wspólnotę i stawać się przykładem dla innych.

Opublikowano: 22 marca 2019 08:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 552

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.