V sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

V sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2019,

  • wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kornowac środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2020,

  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac w 2019 roku,

  • obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,

  • uchylenia uchwały Nr III.21.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Kornowac

  • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Kornowac”

7. Wolne głosy, wnioski radnych.

8. Zakończenie V sesji Rady Gminy Kornowac

Opublikowano: 19 marca 2019 10:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 339

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.