Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Logo info (link otworzy duże zdjęcie)


MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYNNE BĘDĄ W GODZINACH 8:00-20:00

UWAGA! ZAKAZ POZOSTAWIANIA ODPADÓW W INNYCH GODZINACH NIŻ PODANE POWYŻEJ

Osoby, które nie dostosują się do powyższych godzin zostaną ukarane.

TEREN BĘDZIE MONITOROWANY

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

MIEJSCE

KOBYLA

18.03.2019 R. (PONIEDZIAŁEK))

UL. BUDZIŃSKA

(TZW. PASTWISKO)

ŁAŃCE

19.03.2019 R.

(WTOREK)

UL. STRAŻACKA

(OBOK ŚWIETLICY)

KORNOWAC

20.03.2019 R.

(ŚRODA)

UL. REKREACYJNA (OBOK BYŁEGO KÓŁKA ROLNICZEGO)

RZUCHÓW

21.03.2019 R.

(CZWARTEK)

UL. SPORTOWA

(OBOK BOISKA)

POGRZEBIEŃ

22.03.2019 R.

(PIĄTEK)

UL. BRZEZKA

(TZW. RAJWAJZYNA)

 

W MOBILNYCH PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ NASTĘPUJĄCE ODPADY:

  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY;
  • ZUŻYTE OPONY;
  • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE DO 300 KG ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ (GRUZ, BETON, PŁYTKI CERAMICZNE, DREWNO, PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE);
  • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY, ŚWIETLÓWKI;
  • CHEMIKALIA, TJ. FARBY, TUSZE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI, OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, OPAKOWANIA PO NAWOZACH, ITP.;
  • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, W TYM RÓWNIEŻ WÓZKI, ARMATURA SANITARNA, STOLARKA BUDOWLANA TJ. OKNA, DRZWI, PANELE ITP.
  • PRZETERMINOWANE LEKARSTWA I TERMOMETRY RTĘCIOWE
  • ODPADY ZIELONE

Opublikowano: 14 marca 2019 09:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 299

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.