II sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

II sesja Rady Gminy Kornowac odbędzie się 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu na rok 2018,

 • zmiany uchwały Nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2017 roku
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2018 – 2028,

 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2019 – 2028,

 • uchwalenia budżetu gminy Kornowac na rok 2019,

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego,

 • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  w Gminie Kornowac na rok 2019,

 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie II sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 05 grudnia 2018 12:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 380

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.