Zebranie sołeckie w Kobyli

 (link otworzy duże zdjęcie)


12 września w Kobyli odbyło się zebranie sołeckie. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz radni. W trakcie zebrania Sołtys Alfred Kocjan przedstawił działalność Rady Sołeckiej i Sołtysa za okres sprawozdawczy. Następnie Wójt zaprezentował zrealizowane inwestycje na terenie Gminy i w sołectwie Kobyla oraz udzielił odpowiedzi na pytania mieszkańców. Głos zabrał także radny Jan Zaczyk, który omówił działania na terenie sołectwa w okresie mijającej kadencji.

Podczas zebrania poddano do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Kornowac. Uchwała został zaopiniowana pozytywnie.

Opublikowano: 13 września 2018 07:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 501

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.