XL sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

      W dniu wczorajszym odbyła się nadzwyczajna XL sesja Rady Gminy Kornowac, zwołana na wniosek Wójta Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na 2018 r.
  • zmiany uchwały Nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2018 – 2028,

4. Wolne głosy, komunikaty.

5. Zakończenie XL sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 04 lipca 2018 09:58

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 199

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.