XXXVIII sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 


XXXVIII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 24 maja 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2018,

  • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac – etap I”,

  • wyrażenia zgodny na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 16 maja 2018 09:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 255

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.