XXXV sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)XXXV sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2018,
  • zmiany uchwały Nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2018 – 2028,
  • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac,
  • wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kornowac na lata 2018-2020,
  • ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie XXXV sesji Rady Gminy Kornowac.Opublikowano: 20 lutego 2018 10:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 359

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.