Konrad Kuźnik

Konrad Kuźnik (link otworzy duże zdjęcie)


Z przykrością informujemy, że w  sobotę 30 grudnia 2017 r. zmarł Konrad Kuźnik - długoletni Wójt Gmin Lyski i Kornowac.

Konrad Kuźnik, urodził się 10 sierpnia 1940 r. w Pogrzebieniu. Pracował m. in. w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kornowacu, Kółku Rolniczym w Pogrzebieniu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogrzebieniu. 1 stycznia 1973 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Kornowac. Następnie po połączeniu Gminy Kornowac z Gminą Lyski, od 1977 r. pracował w Urzędzie Gminy Lyski, m.in. na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej.
1 czerwca 1982 r. decyzją Wojewody Katowickiego został powołany na stanowisko Naczelnika Gminy Lyski. Stanowisko to oraz późniejsze - Wójta Gminy Lyski pełnił do roku 1993, kiedy to powołano Gminę Kornowac.
Uchwałą Nr II/8/93 Rady Gminy Kornowac z dnia 10 marca 1993 r. został powołany na stanowisko Wójta Gminy Kornowac. Funkcję tą pełnił od 01.04.1993 r. do 07.03.1997 r.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w czwartek 4 stycznia 2018 r.  o godz. 10.30 w kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Opublikowano: 03 stycznia 2018 13:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 663

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.