Odpady nowe zasady

 (link otworzy duże zdjęcie)


W roku 2013 w całym kraju weszły w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Od początku funkcjonowania tego  systemu Gmina Kornowac utrzymywała  stawki opłat z tym związanych na jednakowym poziomie. Do roku bieżącego kwota z opłat wystarczała na sfinansowanie obowiązującego systemu. Sytuacja uległa jednak zmianie po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie firmy mającej zajmować się wywozem i zagospodarowaniem odpadów w roku 2018. Dotychczas  koszt miesięczny jaki płaciła gmina wynosił 36 tysięcy. W roku przyszłym zgodnie ze złożoną ofertą miałaby on wzrosnąć o 23 tysiące miesięcznie. W konsekwencji tej podwyżki Rada Gminy Kornowac, aby wywiązać się z obowiązku gospodarowania odpadami nałożonymi ustawą, jest zmuszona podnieść stawki opłat dla mieszkańców na rok 2018. Właściciele nieruchomości po uchwaleniu nowych stawek otrzymają zawiadomienia o ich wysokości. Nie będzie konieczności składania nowych deklaracji związanych ze zmianą opłat. Obowiązek taki będzie jedynie w przypadku zmiany osób zamieszkujących daną nieruchomość.  Gmina Kornowac była jedną z nielicznych gmin gdzie stawki utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie przez okres ponad 4 lat.

 W poniższej tabeli przedstawiono stawki obowiązujące w pobliskich gminach.

Gmina

Stawki

Nędza

Stawki zróżnicowane od  16,00 zł  do 13,50 od osoby                                                            

Krzyżanowice           

Stawki zróżnicowane od 13,00 do 8,00 zł od osoby

Pietrowice Wielkie

Stawki zróżnicowane  od 16,00 do 7,00  zł od osoby

Racibórz

13,50 zł od osoby

Rudnik

12,00 zł od osoby

Lyski

Stawki zróżnicowane od 14,00 zł do 10,00 zł od osoby

Jejkowice

12,00 zł od osoby

Radlin

12,00 zł od osoby

Rydułtowy

12,00 zł od osoby

Wodzisław Śl.

12,00 od osoby

Godów

12,00 zł od osoby

Pszów

12,00 zł od osoby

Gorzyce

14,00 zł od osoby

Mszana

12,00 zł od osoby

 

Ponadto od 1 lipca 2017 r. weszła  w życie nowelizacja przepisów, która  wprowadziła nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju.  Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.  Do worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Istotną zmianą jaka będzie dotyczyła naszych mieszkańców jest brak  białego worka, do którego do tej pory były wrzucane odpady kuchenne. Od stycznia 2018  będzie jeden worek brązowy na odpady biodegradowalne czyli odpady zielone oraz resztki kuchenne.

W styczniu właściciel każdej nieruchomości otrzyma tzw. pakiet startowy worków oraz harmonogram na wywóz odpadów . Worek brązowy będzie oddawany przez cały rok co 2 tygodnie,  Jeżeli chodzi o usługi to w przyszłym roku będzie organizowana jedna zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Pozostałe usługi zostaną takie same. Mobilny punkt selektywnej zbiórki będzie organizowany tak  jak dotychczas w każdej miejscowości wiosną i jesienią. Nie zmieni się również częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (worek czarny) oraz żużli i popiołów (pojemnik).

Co warto jeszcze wiedzieć o segregacji

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Należy podkreślić że świadomość naszych mieszkańców dotycząca segregacji jest wysoka. Odpady wysegregowane przez naszych mieszkańców w 90% nadają się do odzysku i ponownego wykorzystania. Odpady biodegradowalne odbierane przez przedsiębiorcę generują wysokie koszty, dlatego nakłaniamy mieszkańców do  kompostowania. Kompostowanie  to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować bez kosztowo odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.


Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

 • gałęzie drzew i krzewów,

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,

 • trociny i korę drzew,

 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • leków,

 • drewna impregnowanego,

 • płyt wiórowych i MDF,

 • ziemi i kamieni,

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

   

Opublikowano: 19 grudnia 2017 14:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1028

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.