XXXII sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

XXXII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Kornowac.

4.      Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących Komisji z działalności w 2017 roku.

6.      Wnioski i zapytania.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2017,
  • zmiany uchwały Nr XXII.154.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2017-2028,
  • uchwalenia budżetu Gminy Kornowac na 2018 rok,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2018 – 2028,
  • zmiany uchwały o wysokości i zasadach wypłaty diet radnym oraz sołtysom,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018,
  • uchwalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu,
  • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym.

8.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

9.   Wolne głosy, komunikaty.

10.  Zakończenie XXXII sesji Rady Gminy Kornowac.


Opublikowano: 13 grudnia 2017 13:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 438

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.