Postawiliśmy na ekologię !

 (link otworzy duże zdjęcie)


 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu zrealizowano projekt obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  wraz ze zmianą źródła ciepła – zastąpienie kotłów węglowych zestawem powietrznych pomp ciepła oraz kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z niezbędnymi robotami związanymi z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową.

Efekt: Dzięki projektowi całkowicie ograniczona zostanie emisja pyłów PM10 i PM2,5 oraz Benzo(a)pirenu podczas ogrzewania obiektu szkoły, a emisja tlenków siarki, azotu i dwutlenku węgla spadnie o kilkadziesiąt procent. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy.fundusze.png

Opublikowano: 01 grudnia 2017 10:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Prezentacja nowej kotłowni w SP Kornowac [365.84 KB]

Wyświetleń: 769

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.