Kornowac – gmina pełna energii! Ruszamy z naborem wniosków!

Kornowac - gmina pełna energii! (link otworzy duże zdjęcie)


Instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła zaczynają się trwale wpisywać w krajobraz polskich miast i wsi. Nic dziwnego – większość z nas chciałaby ograniczyć do minimum rachunki za prąd i ciepłą wodę dzięki fotoogniwom, popularnym „solarom” czy powietrznym pompom ciepła. Realizowany w naszej gminie projekt „Gmina Naturalnie Słoneczna” umożliwił zabudowę kolektorów słonecznych na wielu budynkach. Dostrzegając dużą popularność odnawialnych źródeł energii w naszej gminie, przygotowujemy kolejny projekt, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację nie tylko do kolektorów słonecznych, ale i do paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła.


Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac. Kolektory słoneczne i powietrzne pompy ciepła służą do podgrzewania wody użytkowej, natomiast panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Taka instalacja nie tylko da nam spore oszczędności, ale również sprawi, że rosnące ceny energii nie będą tak dokuczliwe. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW w ciągu roku wygeneruje około 3000 kWh. W ciągu roku 4-osobowa rodzina zużywa około 4500 kWh, więc nasza mikroelektrowania co prawda, nie pokryje całego zapotrzebowania na energię, ale prawie 50% - 60% oszczędności to również spore oszczędności w domowym budżecie.

 

Ile to kosztuje?

Zakup instalacji kolektorów słonecznych dla czteroosobowej rodziny to koszt około 10 - 13 tys. zł. Instalacja fotowoltaiczna to wydatek wyższego rzędu - tego typu instalacji dla domu jednorodzinnego to koszt rozpoczynający się od około 17 – 20 tys. zł za typową instalację o mocy 3kW. Pomimo niewątpliwych korzyści – trzeba stwierdzić, iż wydatek jest niemały. Na szczęście, zarówno w przypadku kolektorów, jak i ogniw fotowoltaicznych pojawia się możliwość znacznego ograniczenia kosztów, jakie trzeba będzie ponieść – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwolą pozyskać mieszkańcom dotację nawet do 85%. Szacunkowy koszt dla mieszkańca (tzw. wkład własny) wyniesie 15%. Dokładne kwoty będą znane dopiero po wyłonieniu wykonawcy zadania, jednak można założyć, iż nie przekroczą one 6 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznej, zaś w przypadku kolektorów słonecznych i powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 4 tys. zł.

 

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie gminy Kornowac (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), którzy złożą wymagane dokumenty w okresie od 2 sierpnia do 16 sierpnia 2017 r. i zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie.

 

Jak to zrobić?

  • Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego w gminie Kornowac,
  • Sprawdź, czy spełniasz warunki wskazane w projekcie Umowy oraz w Regulaminie naboru (załączniki poniżej),
  • Sprawdź, czy dysponujesz wolną powierzchnią dachową o powierzchni min. 17m2 na budynku mieszkalnym (dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW),
  • W przypadku fotowoltaiki potrzebne dane znajdziesz w umowie z dostawcą energii lub na rocznym rozliczeniu energii,
  • W terminie do 16 sierpnia wypełnij ankietę dla wybranej technologii, podpisz umowę oraz załącz wymagane w Regulaminie dokumenty, a następnie złóż dokumenty w Urzędzie Gminy lub drogą elektroniczną na adres urzad@kornowac.pl
  • Przygotuj się na kontakt ze strony osób przygotowujących projekt.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy – z Panią Hanna Apacką (tel. 324301037 wew. 114) lub Panią Justyną Sibila (tel. 324301037 wew. 112).

 

UWAGA! O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydował przede wszystkim wynik punktowy, nie ma więc konieczności tworzenia tzw. komitetów kolejkowych itp. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w kwalifikowaniu uczestników do projektu.

 
 

Więcej informacji:

 Informacji na temat technologii szukaj na www.kornowac.gminazenergia.pl

  • Ze względu na wymogi projektowe, przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, instalacja pozostanie  własnością Gminy Kornowac, a uczestnik zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z parametrami technicznymi i pierwotnym przeznaczeniem.
  • Za serwis i naprawę instalacji w ciągu 5-letniego okresu trwałości będzie odpowiadała firma montażowa wyłoniona w drodze przetargu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy bardzo licznie wzięli udział w spotkaniach informacyjnych, które odbyły się 26 lipca w Kobyli i Rzuchowie.

Opublikowano: 02 sierpnia 2017 10:05

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin udziału w projekcie [78.69 KB]

Regulamin udziału w projekcie - pdf [169.75 KB]

Umowa uczestnictwa w projekcie [141.5 KB]

Umowa uczestnictwa w projekcie - pdf [108.24 KB]

Ankieta - fotowoltaika [66.15 KB]

Ankieta - fotowoltaika - pdf [94.34 KB]

Ankieta - kolektory słoneczne [66.89 KB]

Ankieta - pompy ciepła [65.99 KB]

Ankieta - kolektory słoneczne - pdf [96.1 KB]

Ankieta - pompy ciepła - pdf [93.3 KB]

Oświadczenie dot. budynku nowobudowanego [67.75 KB]

Oświadczenie dot. budynku nowobudowanego - pdf [77.1 KB]

Wyświetleń: 2446

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.