Nauczyciel ZSP w Kobyli na szkoleniu w Ratyzbonie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nauczycielka języka niemieckiego Weronika Żymełka z ZSP w Kobyli, od 3 lipca, przez okres dwóch tygodni, wzięła udział w kursie językowo-metodyczny pn. „Auffrischungskurs für Deutschlehrer”, zorganizowanym przez szkołę językową Horizonte w Ratyzbonie (Niemcy), w ramach realizowanego przez kobylską szkołę projektu pn. „Język niemiecki – drogą do tolerancji, sukcesu i kreatywnego nauczania” .

Głównym celem kursu było przede wszystkim rozszerzenie komunikatywnych kompetencji językowych, a także poznanie nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego. Program zaproponowany przez szkołę językową Horizonte obfitował ponadto w zajęcia z wiedzy kulturoznawczej, geograficznej, historycznej dotyczącej zarówno Niemiec, jak i samej Bawarii.

Trzon grupy szkoleniowej stanowiły głównie nauczycielki z Polski (9 osób), pozostałe trzy osoby pochodziły z Holandii, Czech i Hiszpanii. Zajęcia miały formę warsztatów, dzięki którym wszyscy mieli okazję aktywnie w nich uczestniczyć. Podczas zajęć z metodyki i dydaktyki przybliżono nauczycielom zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa w Niemczech, z szczególnym uwzględnieniem Bawarii. Ponadto uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z fonetyki, krajoznawstwa, kreatywnego pisania, muzyki, aktywności ruchowych podczas nauki języka obcego oraz niemieckich produktów. Zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w nauczaniu języka niemieckiego.

Oprócz zajęć kursowych organizator zapewnił przybyłej do Niemiec grupie szkoleniowej zwiedzanie m.in. Ratyzbony, Norymbergi, koncernu motoryzacyjnego BMW, zamku Thurn und Taxis w Ratyzbonie, browaru Kneitinger oraz rejs statkiem wzdłuż Dunaju do Walhalli.

Intensywne dwa tygodnie szkoleniowe w placówce w Niemczech były dla nauczycielki języka niemieckiego z ZSP w Kobyli nie tylko możliwością podniesienia swoich kompetencji językowo-metodycznych, ale również wzbogaciły jej warsztat pracy o nowe kontakty międzynarodowe. W ramach dzielenia się rezultatami projektu p. Weronika Żymełka przygotuje ulotki informacyjne dla nauczycieli ZSP w Kobyli oraz przedstawi wnioski z podróży podczas zebrania rady pedagogicznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie starała się przenieść na działania podejmowane w szkole (m.in. podczas dni otwartych oraz imprez szkolnych), a przede wszystkim wdrożyć je w zajęcia z języka niemieckiego.

Wyjazd szkoleniowy został realizowany w ramach projektu pn. „Język niemiecki – drogą do tolerancji, sukcesu i kreatywnego nauczania”  zwanego dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój logo

Opublikowano: 17 lipca 2017 11:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 452

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.