XXVI sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)


XXVI sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2017,

  • zmiany uchwały Nr XXII.154.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2017 – 2028,

  • określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie XXVI sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 07:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 409

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.