Likwidacja niskiej emisji - PROGRAM SMOG STOP

SMOG STOP - źródło Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

 

W pierwszej kolejności do dofinansowania przewidziane zostaną zadania związane z wymianą źródła ciepła, natomiast termomodernizacja będzie dotowana pod warunkiem wymiany źródła ciepła.

 

Kwota dotacji wynosi 25% kosztów zadania lecz nie więcej niż:


 

 

Zakres Rzeczowy:

 

 

Maksymalne dofinansowanie, zł

 

1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

4 500

 

1.2 Kocioł gazowy

3 000

 

1.3 Kocioł olejowy

3 000

1. Źródło ciepła

1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012

 

4 500

 

1.5 Kocioł elektryczny

2 500

 

1.6 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

 

2 000

 

1.7 Powietrzna pompa ciepła

7 500

 

1.8 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

12 500

2.  Instalacja centralnego ogrzewania

 

2.1 Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.

 

5 000

 


Kwota dotacji wynosi 15% kosztów zadania lecz nie więcej niż:


1. Zabudowa systemów grzewczych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (do wyboru jedno źródło)

1.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

 

 

2 250

 

1.2 Powietrzna pompa ciepła

4 500

 

1.3 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

7 500

Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędność energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.

 

2.1. Docieplenie ścian

3 750

2.

2.2. Docieplenie stropodachów

2 250

Termomodernizacja

2.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

3 000

UWAGA:

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu. Telefon kontaktowy: 32 60 32 252

Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy Kornowac będą pomagać w wypełnianiu wniosków.

Telefon kontaktowy 32 430 10 37 wew. 112 i 114.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej WFOŚ Katowice

Opublikowano: 26 kwietnia 2017 10:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1509

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.