Inżynier Kontraktu wyłoniony

Uścisk dłoni po podpisaniu umowy - Wójt – Grzegorz Niestrój i Prezes Zarządu – Urszula Głod (link otworzy duże zdjęcie)


logo.jpg

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KORNOWAC- etap I”. Gminę reprezentował Wójt – Grzegorz Niestrój. W imieniu Wykonawcy - Domu Inżynierskiego PROMIS S. A. ze Szczecina umowę podpisała Pani Prezes Zarządu – Urszula Głod. Wartość umowy wynosi 292 740,00 zł brutto. Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz prowadzenie rozliczeń wykonanych robót.

 Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przetargu na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt oraz na roboty budowlane dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.


Opublikowano: 12 kwietnia 2017 08:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 640

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.