Unijne dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w budynku Gimnazjum

LOGO (link otworzy duże zdjęcie)

Kolejny projekt naszej Gminy z unijnym dofinansowaniem.

Tym razem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 udało sie pozyskać dotację do modernizacji kotłowni i wymiany stolarki w budynku Gimnazjum w Kornowacu. Projekt pod tytułem „Poprawa efektywności energetycznej budynków gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu” uzyskał dofinansowanie w wysokości 738 174,30 zł. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia wynosi 868 tys. zł.

Projekt obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Kornowacu wraz ze zmianą źródła ciepła – zastąpienie kotłów węglowych zestawem powietrznych pomp ciepła oraz kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z niezbędnymi robotami związanymi z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową.

Dzięki projektowi całkowicie ograniczona zostanie emisja pyłów PM10 i PM2,5 oraz Benzo(a)pirenu podczas ogrzewania obiektu Gimnazjum, a emisja tlenków siarki, azotu i dwutlenku węgla spadnie o kilkadziesiąt procent. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy.

Opublikowano: 09 marca 2017 11:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 628

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.