Spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące reformy systemu oświaty

 (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 16 lutego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych rodziców. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań informacyjnych, które prowadzi Śląskie Kuratorium Oświaty w całym województwie w porozumieniu z samorządami gmin.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach na czele z Dyrektorem – Alicją Bartkowiak oraz wizytatorami Haliną Sitnikow oraz Janem Goldmanem. Naszą Gminę reprezentował Wójt Grzegorz Niestrój. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy naszych placówek oświatowych oraz inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy.
Przedstawiciele Kuratorium zaprezentowali zebranym rodzicom założenie wchodzącej reformy, w szczególności dotyczące funkcjonowania placówek różnych szczebli po jej wejściu w dniu 1 września b.r.
Następnie Wójt Grzegorz Niestrój przedstawił projekt sieci placówek oświatowych na terenie naszej gminy, który zostanie przesłany do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. Wójt poinformował także rodziców, iż po 1 września zostanie uruchomiony bezpłatny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy. Zapewnił, że nadal prowadzone będą inwestycje w oświatę w celu spełnienia wszystkich wymogów, jakie stawia nowa reforma oraz utrzymania wysokich standardów kształcenia w szkołach naszej gminy.
W kolejnej części obecni na spotkaniu rodzice zwrócili się z pytaniami do prelegentów m.in. o kontynuację nauki na kolejnych etapach edukacji po wprowadzeniu reformy, o kwestie związane z podręcznikami. Rodzice wnieśli także swoje uwagi co do proponowanych zmian w sieci placówek oświatowych w naszej Gminie.

Opublikowano: 17 lutego 2017 10:58

Kategoria: Aktualności

2017-02-16 Spotkanie informacyjne ws. reformy oświaty

Wyświetleń: 512

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.