XXIV sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

XXIV sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2017,
  • zmiany uchwały Nr XXII.154.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2017 – 2028,

  • zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kornowac,

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie XXIV sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 16 lutego 2017 10:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 579

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.