Mieszko AD 2016

Mieszko AD 2016 - laureaci (link otworzy duże zdjęcie)

 

29 stycznia w Gminie Kornowac w Gościńcu Zodiak odbyła się uroczystość wręczenia nagród Mieszko AD 2016. Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP: Gabriela Lenartowicz oraz Czesław Sobierajski, senator Adam Gawęda, samorządowcy ziemi raciborskiej, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naszego powiatu oraz laureaci nagrody z lat ubiegłych i tegoroczni nominowani.  Podczas gali odbył się koncert Roksany Lewak.

Laureatem w dziedzinie kultury został ksiądz Adrian Bombelek. W dziedzinie społecznej Nagroda Starosty Raciborskiego trafiła do wolontariusza i społecznika – Tomasza Kuryłowicza. W dziedzinie promocji nagrodę zdobył Browar Zamkowy Sp. z o.o. w Raciborzu. Za całokształt działalności nagrodę otrzymał Zbigniew Woźniak.

Z kolei nagroda specjalna trafiła w tym roku do Wiesławy Bochynek. Pani Wiesia od dziesięciu lat jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu, a przewodnią ideą jej życia jest praca z ludźmi i dla ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie głównie w różnorakich inicjatywach kulturalnych, ale także społecznych i zdrowotnych. Na wszystkich tych polach – wykorzystując odpowiednie predyspozycje i ogromną charyzmę – z powodzeniem aktywizuje do pracy i integruje w działaniu nie tylko najbliższych współpracowników ale także lokalną społeczność. Jednak szczególną atencją i estymą laureatka darzy dzieci i młodzież starając się – z wielkim powodzeniem – stwarzać dogodne warunki dla rozwijania ich talentów, realizowania zainteresowań i pasji oraz spędzania wolnego czasu. Działania te w znacznym stopniu zapewniają wyrównywanie szans. Skuteczność laureatki zaowocowała też współpracą międzynarodową środowisk twórczych pomiędzy Kornowacem i czeską Vresiną. Pani Wiesława Bochynek realizuje z powodzeniem również działania menedżerskie. Swoją wiedzę nabytą między innymi w Lokalnej Grupie Działania LYSKOR skutecznie wykorzystuje na trudnym rynku zdobywania źródeł finansowania wszelkiej działalności społecznej. Przykładem tej aktywności jest między innymi realizacja międzynarodowego projektu pod nazwą „Polsko – Czeskie spotkania artystyczne”. Jej staraniem wiele utalentowanych osób mogło zaprezentować się szerzej a dużo ciekawych i wartościowych wydarzeń zewnętrznych mogli u siebie zobaczyć mieszkańcy gminy.

 

Opublikowano: 30 stycznia 2017 08:45

Kategoria: Aktualności

Mieszko A.D. 2016

Wyświetleń: 617

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.